Alle kennis die je nodig hebt om een goede keuze te kunnen maken om aan de slag te gaan met e-learning voor jouw bedrijf.

Lees op welke manieren je een burn-out kan voorkomen

6 manieren waarop je een burn-out bij medewerkers kan voorkomen

De druk op werknemers wordt steeds groter. Een burn-out is dan ook een steeds vaker voorkomend fenomeen onder werknemers. Gemiddeld kampt één op de zeven werknemers met burn-out klachten. Dat zijn meer dan één miljoen werknemers die last hebben van burn-out klachten [CBS]. Een burn-out is niet alleen voor de medewerker een nare ervaring. Ook voor de organisatie heeft het nadelige gevolgen.

Voor een organisatie zijn de geschatte minimale kosten van een burn-out 60.000 euro [NRC]. Daarnaast is er een risico dat de burn-out medewerker meer druk legt op collega’s. Ze zullen een deel van hun stress en werk overdragen op anderen. Werk zal minder goed gedaan worden en ook de omgang met klanten en zakenrelaties zal onder druk komen te staan. De collega’s moeten alles opvangen, waardoor deze ook meer risico lopen op een burn-out. Het voorkomen van een burn-out is dan ook essentieel.

Zes manieren om burn-outs bij personeel te voorkomen

1. Herken de burn-out klachten bij personeel op tijd

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het herkennen van de signalen van een burn-out bij je personeel is dan ook noodzakelijk. Door op tijd in te grijpen, kan voorkomen worden dat de klachten erger worden. Het is dan ook belangrijk om goed op te letten op symptomen van een burn-out bij personeel.

Zeven signalen van een burn-out [Atmanco]:
 1. De medewerker is minder betrokken bij collega’s en het werk.
 2. Het continu vermoeid en uitgeblust zijn.
 3. Vaker afwezig (zowel fysiek als mentaal) en verminderde concentratie en focus.
 4. Laten merken dat ze het idee hebben niet geschikt te zijn voor de baan.
 5. Meer geïsoleerd en afstandelijk zijn dan normaal.
 6. Hogere gevoeligheid en sneller emotioneel reageren.
 7. Extreme gedachtes die vaker voorkomen.

Het is misschien niet altijd even makkelijk te herkennen, maar dat betekent niet dat de signalen er niet zijn. Bespreek het met de medewerker als je een vermoeden hebt dat het niet lekker zit.

2. Communiceer beter met jouw personeel

Door beter met je personeel te communiceren weet je beter wat ze motiveert en demotiveert. Geef ze de vrijheid om meer te bespreken dan alleen de projecten waar ze aan werken. Laat ze ook gerust vertellen over de werkdruk, werkomgeving en hun ontwikkeling. Door beter te weten wat er speelt bij jouw medewerkers kun je ook de nadruk leggen op de positieve ontwikkelingen. Zo kun je bepaalde taken of trajecten die een bepaalde medewerker leuk vindt meer daar naar toe schuiven.

3. Verminder de werkdruk op de medewerker

Een burn-out is altijd het gevolg van teveel stress in privé- en werksituaties. Door de werkdruk te verminderen zal het stressniveau dalen, waardoor een werknemer weer rust kan krijgen in zijn situatie. Toch is het niet de bedoeling om helemaal geen werk meer te doen. Tegenwoordig is het advies om wel door te werken, maar minder uren te maken en minder zware taken op te pakken [Gezondheidsnet].

Burn-out: Met je handen in het haar? Neem een break!

4. Stimuleer autonomie en zelfontplooiing

Vaak heeft het ontstaan van een burn-out meerdere oorzaken. Een aantal van de werk gerelateerde factoren zijn terug te brengen tot de autonomie van een medewerker. Ze krijgen niet voldoende mogelijkheden om inspraak te hebben op beslissingen of hebben niet de juiste middelen om op een goede manier zelf iets te kunnen uitvoeren. Daarnaast is er vaak een wens om door te groeien, maar lopen ze tegen een barrière aan. Stimuleer dus de autonomie en mogelijkheden om zichzelf verder te ontplooien.

5. Laat een cursus meditatie en/of mindfulness volgen

Verschillende onderzoeken tonen aan dat er een positief verband zit tussen mindfulness en stress vermindering [5, 6]. Een effectieve methode is dan ook om een werknemer een cursus mindfulness te laten volgen. Door de vermindering in stress zal ook de kans op een burn-out verminderen.

6. Laat ontspanning toe op de werkvloer

Stress op de werkvloer is vaak de trigger van een burn-out. Door af en toe te ontspannen, raken mensen ook minder snel gestrest. Zorg voor een positieve omgeving op de werkvloer. Zet bijvoorbeeld een tafeltennistafel neer, zorg voor voldoende ontspanning en ga samen creatief aan de slag. Medewerkers die op het werk plezier hebben, hebben veel minder snel last van een burn-out.

Conclusie

Een medewerker die tegen een burn-out aanloopt is vervelend voor zowel de persoon als voor de organisatie. Door tijdig in te springen op de symptomen en voldoende stimulans en ontspanning aan te bieden voorkom je de verdere ontwikkeling van een burn-out. Met Soofos houden we hier extra rekening mee. Gebruik maken van Soofos voor jouw personeel kan positieve effecten hebben op de mentale gezondheid van jouw personeel.

De voordelen op een rijtje:

 1. Je geeft het personeel zélf de keuze waar ze zich in willen ontwikkelen.
 2. Je geeft ze de juiste tools en mogelijkheden om dit ook te kunnen doen.
 3. Er zijn verschillende cursussen gericht op creativiteit en ontspanning te volgen.
 4. Verschillende cursussen over meditatie, mindfulness en gezondheid aanwezig.

Ben jij benieuwd hoe je dit kunt in zetten in jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op of bekijk de verschillende oplossingen voor organisaties op deze website.

Lees hoe e-learning invloed uitoefent op werknemerstevredenheid

Invloed van e-learning op werknemerstevredenheid

Werknemerstevredenheid is enorm belangrijk. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij grote bedrijven die nu “Happiness Officers” aanstellen. Maar waarom is dit de laatste tijd eigenlijk zo belangrijk geworden? Het heeft veel te maken met het behouden van werknemers en vakkennis, en het motiveren van de medewerkers. Bedrijven willen er namelijk alles aan doen om talentvolle mensen te behouden.

 

Werknemerstevredenheid en haar invloed

Deze vorm van tevredenheid is in vrijwel alle bedrijven erg belangrijk. Doordat er veel energie in de ontwikkeling van medewerkers en resources is gaan zitten, zijn ze veel waard. Belangrijk dus om de medewerkers tevreden te houden. Een tevreden medewerker is stukken productiever, verteld anderen met meer trots over zijn werk en is minder geneigd in te gaan op aanbiedingen van andere bedrijven. Weet jij nog niet hoe jij je mensen tevreden kan houden? Lees dan gerust verder! Wij geven we je namelijk praktische tips en onze inzichten over de invloed van e-learning op werknemerstevredenheid.

Onderdelen van werknemerstevredenheid

De tevredenheid van een werknemer bestaat niet uit één enkele factor. Er zijn verschillende factoren die er samen voor zorgen dat iemand wel óf niet tevreden is. Deze verschillende factoren zetten we voor je uit. De verschillende factoren van tevredenheid die wij terugzien, zijn:

 • De functie, taken en kansen die de medewerker heeft;
 • De mate waarin de medewerker autonoom kan werken;
 • Hoe tevreden een medewerker is met eigen kunnen.

Deze zullen we verder voor je onderbouwen, zodat je makkelijker ziet hoe de tevredenheid werkt.

 

Tevredenheid met functie en kansen

Het hebben van een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden is lang niet meer het belangrijkste voor medewerkers. Ondertussen zijn het hebben van flexibiliteit en het inrichten van een goede woon-werkbalans stukken belangrijker. Het is ook van belang dat de juiste persoon op de juiste plek zit. Zo wil je mensen met ambitie op plekken hebben waar ze kunnen doorgroeien en wil je iedereen op een plek zetten waar ze tevreden zijn met de functie die ze hebben, taken die ze uitvoeren en kansen die er liggen. Voor iemand zonder ambitie door te groeien heeft het weinig nut om op een plek te zitten waar doorgroeien noodzakelijk is. Door iedereen op de juiste functie te zetten, verhoog je de tevredenheid.

 

Tevredenheid met mate van autonomie

Sommige mensen zijn veel meer individualistisch dan anderen. Er is een kans dat ze liever zo weinig mogelijk met leidinggevenden te maken hebben. Deze drang om zelf keuzes te maken en dingen te doen, wordt ook wel autonomie genoemd. Dit is voor velen, zeker wanneer ze zeker zijn van hun kunnen en kennis, een belangrijke en doorslaggevende factor. Daar tegenover staan de mensen die liever alles voorgekauwd hebben, dus ook hier is een goede balans in nodig. Sommige mensen rapporteren liever elke stap, anderen liever het eindresultaat. Geef de mensen die autonoom willen opereren daarom meer vrijheid (tot zover dat mogelijk en logisch is) en verhoog de medewerkerstevredenheid.

 

Tevredenheid met zichzelf

Het geluk van iemand, en dus de tevredenheid, op het werk is vooral afhankelijk van hoe die persoon zich voelt. Wanneer iemand niet instaat is iets te doen, zoals het uitvoeren van een opdracht, kan dat van grote invloed zijn op de motivatie. Geef mensen dus de kans om tevredenheid met zichzelf te verhogen. Het vermogen hebben om alles te leren wat ze maar willen, is de eerste stap in die richting. Hiermee kunnen medewerkers zich tevreden voelen over zichzelf en over hun vermogen om te leren. Daarmee kunnen mensen in hun functie groeien (juiste functie/taken) en kunnen ze zelf bepalen wat ze leren (autonomie). Aan de slag dus!

 

De juiste vaardigheden aanbieden

Om goed te kunnen leren is intrinsieke motivatie nodig. Dit betekent dat de medewerker uit zichzelf wilt leren. Belangrijk dus dat het gaat om onderwerpen die de werknemer belangrijk vindt. Het aanbieden van een gezonde balans aan nuttige (voor het bedrijf) en leuke (voor de medewerker) kennis is belangrijk. Boost de werknemerstevredenheid door diverse e-learning aan te bieden en geef medewerkers de kans persoonlijke skills te ontwikkelen.

 

Nuttige vaardigheden (voor het bedrijf)

Als je het bedrijf wil laten groeien, dan is het belangrijk dat nuttige skills worden aangeleerd. Zo kunnen goed getrainde mensen efficiënter werken, doordat ze meer kennis of ervaring hebben. Mocht het een doel zijn, dan kan je medewerkers zelfs opleiden om meerdere soorten taken uit te kunnen voeren. Hiervoor moet je natuurlijk wel de juiste kennis aan kunnen bieden. Hoge kwaliteit in de cursussen en trainingen is dan vereist.

 

Leuke skills (voor de medewerker)

Medewerkers zijn bereid veel voor je te doen, maar dan moet je ook bereid zijn veel voor hen te doen. Door naast de praktische, zakelijke skills ook leuke en uitdagende cursussen aan te bieden, geef je ze de kans om op persoonlijk gebied te ontwikkelen. Vooral op het gebied van motivatie en tevredenheid is dit waar je als bedrijf kan winnen. Wil je dat getalenteerde medewerkers blijven? Hou ze dan gelukkig.

 

Een passende leeromgeving

Op training gaan, wordt steeds meer achterhaald. Het besteden van uren aan het reizen naar een locatie is onnodig en vooral frustrerend. In die tijd doe je letterlijk niks en dat staat de doelgerichte en efficiënte werknemers tegen. Geef ze daarom de kans om waar en wanneer dan ook te leren. In de trein naar huis, s’avonds in het park of in een internetcafé. Leren is allang het leren van vroeger niet meer. Ga dus met je tijd mee en zorg ervoor dat medewerkers zo flexibel als mogelijk kunnen leren. Hier is een eigen digitale bedrijfsacademie natuurlijk perfect voor.

 

Sociale aspect van leren

Natuurlijk is er nog het sociale aspect van leren. Met het e-learning valt het samen naar een workshop of training gaan weg. Dit is niet per se een slecht iets, want dit kan ook voor extra afleiding zorgen op de training zelf. Echter komen er wel andere sociale aspecten naar voren. Zo kunnen werknemers het onderling hebben over gevolgde cursussen en kunnen ze de certificaten bijvoorbeeld laten zien op sociale medianetwerken, zoals LinkedIn. Op deze manier kunnen ze meteen aantonen dat jij als werkgever om ze geeft en ze de mogelijkheid biedt om te leren.

 

Welke andere mogelijkheden zie jij nog om de tevredenheid te verhogen?

Lees hoe je als bedrijf talent kan vinden en behouden voor jouw bedrijf

Aantrekken en behouden van talent in jouw bedrijf

Meer bedrijven dan talentvolle medewerkers

De Nederlandse economie zit nog steeds in lift. Het consumentenvertrouwen stijgt en dus zijn mensen meer geneigd te consumeren. Bij bedrijven wordt er meer ingezet op groei en de werkloosheid daalt daardoor ook. Het gevolg is dat er een steeds krappere arbeidsmarkt ontstaat, waardoor bedrijven moeten concurreren voor de beste mensen.

Het wordt voor bedrijven steeds lastiger om talent te vinden en te behouden. In dit artikel geven we je een aantal tips hoe je als bedrijf nieuwe mensen kan vinden en talent kan behouden.

1. Weet waarom jouw werknemers vertrekken

Om te weten waar je steken laat vallen, is het belangrijk om feedback te verzamelen van jouw werknemers. Met name werknemers die jouw organisatie verlaten kunnen waardevolle informatie verschaffen. Door te peilen waarom ze jouw organisatie verlaten, kun je jouw HR-processen aanpassen en zorgen voor betere retentie. Daarnaast kun je leren van de beweegredenen om naar een ander bedrijf te gaan. Weten waarin je tekortschiet is de eerste stap. Om een verbetering te bewerkstelligen is het cruciaal dat de feedback goed geïmplementeerd wordt.

2. Zorg voor een mentor en begeleiding

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat startende werknemers erg gebaat zijn bij mentor mogelijkheden. Maar liefst 60 procent van de millennials die in organisaties een mentor hebben gekregen, geven aan dat dit positief bijdraagt aan hun ervaring en ontwikkeling binnen het bedrijf. Daarnaast blijkt dat millennials met een mentor twee keer zo vaak (in verhouding met millennials zonder mentor) kiezen om langer dan vijf jaar bij dezelfde organisatie te blijven.

Kortom, het onderzoek van Deloitte geeft aan dat het begeleiden van werknemers positief bijdraagt aan de productiviteit en loyaliteit van werknemers. Goede begeleiding kan er dus voor zorgen dat talentvolle werknemers in jouw organisatie blijven en dat ze gemotiveerd blijven. Erg belangrijk dus!

3. Maak leren en groeien onderdeel van jouw arbeidsvoorwaarden

Uit onderzoek van Price Waterhouse Coopers naar secundaire arbeidsvoorwaarden is gebleken dat de nieuwe generatie (de millennial) leermogelijkheden het belangrijkste vinden. Millennials hechten daarmee dus meer waarde aan het groeien en leren als persoon dan aan bijvoorbeeld financiële bonussen of flexibiliteit. De nieuwe generatie werknemers geeft hierbij aan graag zelf invloed te hebben op wat ze willen leren. Daarnaast willen ze leren op een vergelijkbare manier zoals ze video’s kijken op Netflix, muziek luisteren op Spotify of producten kopen op Bol.com.

drie tips om makkelijker talent te behouden

Talent trainen in jouw eigen academy

Je kunt ervoor kiezen om een eigen (online) academy op te zetten waar jouw werknemers terecht kunnen om zichzelf te ontwikkelen. Om dit onder eigen dak te realiseren heb je tijd en geld nodig. Je kan er ook voor kiezen om een extern leerplatform te gebruiken. Op deze manier kun je direct jouw werknemers een goede leerervaring bieden zonder hiervoor grote investeringen te doen. Je hoeft zelf geen trainingen meer te ontwikkelen en kunt een grote diversiteit aan onderwerpen aanbieden.

Alles online

Wij kunnen je met Soofos Zakelijk hier perfect bij ondersteunen. Soofos Zakelijk is ons zakelijke online leerplatform, waarop jouw werknemers onbeperkte toegang krijgen tot onze beste cursussen. Alle cursussen zijn online en bestaan uit opdrachten, teksten en video’s. Werknemers kunnen zelf kiezen wat, waar en wanneer ze leren. Wij leveren de content aan, beheren het platform en zorgen constant voor nieuwe cursussen en trainingen. De managers en HR-afdeling kunnen zelfs inzicht krijgen over de leerprocessen.

Conclusie

Er zijn meerdere manieren waarop je jouw bedrijf aantrekkelijker kan maken voor het aantrekken en behouden van werknemers met talent. Uit verschillende onderzoeken (PWC & Deloitte) is gebleken dat de werknemers leermogelijkheden belangrijk vindt. Wij kunnen jouw organisatie hier met Soofos Zakelijk uitstekend bij helpen. Wil je meer informatie? Laat je e-mailadres achter en dan nemen we contact met je op.